کارمند تلاشگرخرداد ماه مرکز معرفی شد.

کارمند تلاشگرخرداد ماه مرکز معرفی شد.
در پی بررسی های میدانی و ارزیابی کارکنان مرکز ، آقای جعفر مسعودی نسب از کارکنان واحد تاسیسات، بعنوان کارمند تلاشگر خرداد ماه سال 93 از سوی مدیریت مرکز بهداشت صنعتی تعیین و معرفی گردید.

جناب آقای مهندس خباز معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع انسانی به اتفاق هیئت همراه و مدیران مرکز

 طی مراسمی با اهدای لوح و تقدیم هدیه به رسم یادبود از تلاش و خدمات ایشان در امور تاسیساتی مرکز

 تقدیر به عمل آوردند . 

۲۱ اَمرداد ۱۳۹۳ ۱۱:۴۵