جعبه کمکهای اولیه در سطح شرکت جانمایی و نصب شد

جعبه کمکهای اولیه در سطح شرکت جانمایی و نصب شد
تاکنون بیش از 39 جعبه کمکهای اولیه و 121 کیف امداد ضروری مخصوص خودرو در سطح شرکت نصب و توزیع شده است.

کارشناس مسئول پزشکی پیشگیری و طب کار مرکز بهداشت صنعتی و سلامت کارکنان گفت: پایه و اساس بهره ­وری نیروی انسانی، سلامت و تندرستی است. مدیریت امداد و کمکهای اولیه در صنعت از موقعیت بسیار حساسی برخوردار است، زیرا مسئولیت بسیار مهم کاهش عوارض و عواقب انسانی ناشی از حوادث را به عهده دارد. یکی از راه های آمادگی در برابر حوادث، مجهز بودن کارکنان به اقلام مورد نیاز ساعات اولیه پس از وقوع حادثه است.

مقصودی زند ادامه داد:  نگرش به مساله امداد و کمکهای اولیه موجب افزایش "هوشیاری ایمنی" شده و کارمندان کمتر خود را در معرض خطر قرار خواهند داد.

وی از مجهز شدن اکثر ادارات و وسایل نقلیه در سطح شرکت به جعبه و کیف کمکهای اولیه خبر داد و افزود:  مقرر شده است پس از بازدیدهای بهداشتی و ایمنی بر حسب نیاز ، جعبه کمکهای اولیه جهت تمامی ادارات شرکت ارتباطات زیرساخت تهیه و نصب گردد تا بر اساس نوع حادثه، تا رسیدن نیروهای امدادی از این تجهیزات برای حفظ حیات و سلامتی کارکنان استفاده گردد.

زند افزود: به تجربه ثابت شده است که هزینه خرید وسایل و تجهیزات و آموزش اصول امداد و کمکهای اولیه به کارکنان از هزینه درمان و توان­بخشی مصدومان حادثه ناشی از کار بسیار کمتر است.

 
۳۰ تیر ۱۳۹۳ ۱۲:۲۹