(سوال پزشکی)

سوال:

آیا خوردن قرص اهن بعد از ورزش کردن اشکال دارد؟

پاسخگو:(دکتر عباس حاجی عابدینی)
با سلام خیر
۹ تیر ۱۳۹۳ ۰۹:۳۸