کارمند تلاشگر اردیبهشت ماه مرکز معرفی شد.

کارمند تلاشگر اردیبهشت ماه مرکز معرفی شد.
آقای محمد حسن منصوریان کارشناس روانشناسی مرکز به عنوان کارمند تلاشگر اردیبهشت ماه توسط آقای مهندس خباز معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع مورد تقدیر قرار گرفت .

آقای محمد حسن منصوریان کارشناس روانشناسی مرکز بهداشت صنعتی و سلامت کارکنان با توجه به تلاش و کوششی کهدر رابطه با ارائه مشاوره های روانشناسی و همچنین فعالیت های فرهنگی - مذهبی  هیئت متوسلین به حضرت ابالفضل ( ع ) دارند به عنوان کارمند تلاشگر اردیبهشت ماه توسط آقای مهندس خباز معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع  با اهداء لوح و هدیه مورد تقدیر قرار گرفت .

در این مراسم آقای دکتر حاجی عابدینی از زحمات بی دریغ و بی ریا ایشان تشکر و قدردانی نمود .

۷ تیر ۱۳۹۳ ۰۹:۳۰