کارمند تلاشگر اسفند ماه ۹۲ مرکز بهداشت صنعتی معرفی شد .

کارمند تلاشگر اسفند ماه ۹۲ مرکز بهداشت صنعتی معرفی شد .
خانم نصیری به عنوان کارمند تلاشگر اسفند ماه مرکز بهداشت صنعتی معرفی شد.
جناب آقای مهندس خباز معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع انسانی از سرکار خانم فریده نصیری کارمند بخش دندانپزشکی مرکز بهداشت صنعتی به عنوان تلاشگر نمونه اسفند ماه سال ۱۳۹۲ با اهدا لوح تقدیر وهدیه تقدیر کردند . درادامه جناب آقای دکتر حاجی عابدینی اظهار داشت : تلاشهای صادقانه ودقت نظرایشان در استفاده بهینه از تجهیزات ومواد دندانپزشکی وتوجه ویژه به رضایت بیماران سبب شد تا وی به عنوان تلاشگر ماه معرفی گردد . در پایان آقای مهندس خباز از کلیه همکاران درمانگاه شهدای زیر ساخت تشکر و قدردانی نمودند .
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ ۰۷:۳۲