گرامیداشت روز ماما در 15 اردیبهشت ماه

گرامیداشت روز ماما در 15 اردیبهشت ماه
به مناسبت 15 اردیبهشت ، روز جهانی ماما طی مراسمی از کارشناسان مامایی درمانگاه شبانه روزی دکتر حمیدیه تقدیربه عمل آمد .

دراین مراسم دکتر حاجی عابدینی ریاست مرکز بهداشت صنعتی اظهار داشتند حرفه مامایی دارای اهمیتی خاص و مؤثردرزمینه های بارداری ، آموزش بهداشت و پیشگیری ازبسیاری بیماری های زنان می باشد ودر همین راستا تلاشهای بی وقفه کارشناسان مامایی مرکز قابل ستایش است.
در پایان با تقدیم لوح سپاس وهدیه ازآنان تقدیر به عمل آمد .

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۳ ۱۴:۰۸