تقدیر از همکاران واحد پزشکی پیشگیری و طب کار در روز جهانی بهداشت حرفه ای

تقدیر از همکاران واحد پزشکی پیشگیری و طب کار در روز جهانی بهداشت حرفه ای
به مناسبت روز جهانی بهداشت حرفه ای 28 آوریل مصادف با 8 اردیبهشت ماه از همکاران واحد پزشکی پیشگیری و طب کار مرکز بهداشت صنعتی تقدیر به عمل آمد.
به مناسبت روز جهانی بهداشت حرفه ای وبا حضور مدیر کل مرکز بهداشت صنعتی و معاون مالی اداری مرکز و جمعی از مدیران از کارمندان این واحد آقای زند و خانم صنعتی به پاس تلاشهایشان در راستای تحقق اهداف مرکز در زمینه طب صنعتی  تقدیر وتشکر به عمل آمد.
دکتر حاجی عابدینی تاکید کردند رسالت اصلی مرکز ارائه خدمت در زمینه بهداشت صنعتی وطب کار است و در سال 93 یکی از مهمترین برنامه های اجرایی مرکز شناسایی مشاغل سخت و زیان آور در سطح شرکت و انجام معاینات شغلی می باشد.
در پایان به رسم یاد بود لوح سپاس به همراه هدیه تقدیم آنان گردید.

۹ اردیبهشت ۱۳۹۳ ۱۴:۲۷