سوال پزشکی

سوال:

mri با تزریق برای خانم باردار که 3هفته از بارداریش میگذرد ضرردارد

پاسخگو:(دکتر شکیبائیان)
با سلام بسته به ضرورت انجام mri وتشخیص پزشک در خواست دهنده دارد.
۳۰ فروردین ۱۳۹۳ ۱۴:۳۵