سوال پزشکی

سوال:

با سلام. در بررسی بعمل آمده طبق سونوگرافی همسرم از رح و ضمائم در روز 14 سیکل این نتیجه بدست امد: تخمدان سمت راست به ابعاد 20*31 و سمت چپ 23*34میلیمتر است. هر دو تخمدان ابعاد در محدوده طبیعی داشته و دارای فولیکولهای متعدد کوچکتر از 5میلیمتری در پریفری می
باشد. دکتر قرص متفورمین تجویز کرده است. لطفا بفرمائید که آیا با این وضع احتمال حاملگی وجود دارد یا خیر و اساسا آیا مشکلی ایشان را تهدید می کند یا خیر؟ با تشکر

پاسخگو:(دکتر شکیبائیان)
با سلامطبق اصول تجویز metformin منعی برای بارداری نیست و تکرار سونو گرافی می بایست در روز 5سیکل قاعدگی صورت پذیرد.
۳۰ فروردین ۱۳۹۳ ۱۴:۳۶