کارمند تلاشگر بهمن ماه مرکز بهداشت صنعتی معرفی شد.

کارمند تلاشگر بهمن ماه مرکز بهداشت صنعتی معرفی شد.
بدینوسیله از سرکار خانم شعبان کارشناس مسؤل امور اداری مرکز بهداشت صنعتی تقدیر گردید
جناب آقای مهندس خباز معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع ضمن اهداء هدیه و تقدیر از تلاش های خانم شعبان کارشناس مسؤل امور اداری  مرکز  بهداشت صنعتی از کوشش و اهتمام  سایر کارکنان نیز تقدیر و تشکر کردند و ضمن دیدار نوروزی با  پرسنل مرکز سالی پر از موفقیت همراه با صحت و سلامتی برای آنان آرزو کردند .
۱۸ فروردین ۱۳۹۳ ۱۱:۴۸