طرح تقدیر از کارمندان تلاشگر مرکز به اجرا درآمد

طرح تقدیر از کارمندان تلاشگر مرکز به اجرا درآمد
آقای محدرضا ذباح به عنوان کارمند تلاشگر دی ماه مرکز بهداشت صنعتی معرفی گردید.

دیروز طی مراسمی از کارمند تلاشگر ماه آقای محمدرضا ذباح با حضور آقای مهندس خباز و آقای دکتر حاجی عابدینی و جمعی از مدیران تقدیر شد.

آقای مهندس خباز خاطر نشان کردند تلاش همکاران مرکز بهداشت صنعتی در راستای سلامت کارکنان شرکت ارتباطات زیرساخت ستودنی است و همه همکاران در افزایش کیفیت سلامت و ارتقاء رضایتمندی کارکنان نقش بسزایی دارند.

در ادامه مدیر کل مرکز بهداشت صنعتی، آقای ذباح را به عنوان یکی از کارکنان دلسوز و تلاشگر مرکز معرفی کردند.

سپس آقای مهندس خباز به رسم یادبود ، با اهداء لوح تقدیر و هدیه از زحمات بی دریغ ایشان تقدیر به عمل آوردند.

۱۸ اسفند ۱۳۹۲ ۱۶:۱۸