(سوال پزشکی)

سوال:

باسلام پسر25ساله ومجردهستم که پرولاکتینم بالاو68بودالان بعداز28ماه مصرف هرروزسه عددداروی بروموکریپتین2.5میلیگرم به حدنرمال و15رسیده اکنون نیزدکترم گفته باید مصرف کنم ولی مشکلی که داشتم بعد از سه ماه مصرف داروبه خود ارضایی مبتلاشدم قبلااصلااین کارراانجام
نمی دادم وبه مسائل جنسی فکر نمی کردم وقوای جسنی وتحریک جنسیم خیلی کم بودمتقابلاالان مشکلاتی همچون ضعیف شدن چشمها و گوشهایم-کم شدن وزنم به میزان15کیلووخراب شدن پوستم وازهمه مهمترریزش شدیدمووکلاخوش تیپیم از دست رفته حتی نمی تونم به اداره وسرکارم برم وگوشه گیروافسرشده
ام وفکرخودکشی دارم وهرموقع به دکترم که متخصص مغزواعصاب هست میگم دارورانمی خواهم مصرف کنم عصبانی میشه ومیگه باید مصرف کنی اگرمصرف نکنی بچه دارنمی شی وکورمیشی ومیمیری با توجه به توضیحات ذکرشده،سوالم این بود که من قصدازدواج وبچه دارشدن ومسائل جنسی ندارم ونمی
دانم این عوارض پیش آمده ازداروبوده یا خودارضایی باید چکار کنم که به حالت قبلی برسم راه حلی بجزمصرف داروهست وگرنه دوره درمان چقدر است با تشکر

پاسخگو:(دکتر موسوی)
with all medical document must be go to Endocrine clinic
۱۵ بهمن ۱۳۹۲ ۰۹:۵۶