(سوال پزشکی)

سوال:

درد در ناحیه ی شکم دارم که باعث میشه نتونم راه برم و یک سره باد در معده ی من میپیچد و مرا اذیت میکند.

پاسخگو:(دکتر خونساری)
سن شما،زمان شروع علائم ومدت آن مشخص نیست.بهتر است به درمانگاه مراجعه نمائید.تا آن زمانی میتوانید قرص دایمیتیکون جویدنی استفاده کنید.ولی حتما"به درمانگاه مراجعه کنید.
۱۵ بهمن ۱۳۹۲ ۰۹:۵۸