(سوال پزشکی)

سوال:

من ناراحتی معده دارم و دایما حالت تهوع دلیل آن چیست

پاسخگو:(دکتر خونساری)
نوع ناراحتی معده را مشخص نکردید.تهوع علل بسیار گوناگونی دارد که باید اطلاعات بیشتری بدهید ویا مراجعه حضوری به درمانگاه داشته باشید.
۱۵ بهمن ۱۳۹۲ ۰۹:۵۸