(سوال پزشکی)

سوال:

دردی در ناحیه کشاله ران و باسن شروع شده وتا زانوکشیده میشود البته همیشه نیست وهرزمان که هست از رارفتن عاجز مانده وهر موقع که پا از زمین زداشته ودوباره به رمین زده میشود در شرو ع کرده

پاسخگو:(دکتر عباس حاجی عابدینی)
با سلام : با توجه به علایمی که ذکر کرده اید جهت معاینه و بررسی بیشتر به جراح مغز و اعصاب یا ارتوپد مراجعه نمایید . موفق باشید
۱۵ بهمن ۱۳۹۲ ۱۰:۰۱